TR Plzeň město

Oplocení: Trafostanice Plzeň město